<

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Quý khách hàng mua sản phẩm tại Chợ Đông Biên có thể:

Đổi sản phẩm trong các trường hợp sau:

Quý khách được hoàn lại tiền như sau:

Chợ Đông Biên xin cảm ơn!

Đặt Hàng